Samorząd uczniowski

Mamy nowy Samorząd!

W dniu 16.12.2019 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie przedstawicieli klas pierwszych i drugich wraz z nowo wybranym Zarządem Samorządu Uczniowskiego III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. W trakcie spotkania przedstawiono nowych członków Samorządu Uczniowskiego w składzie:
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Kacper Mróz, kl.1gG
  • Z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Piotrowski, kl.1gP
  • Sekretarz Samorządu Uczniowskiego – Oliwia Goździkiewicz, kl.1aP
  • Skarbnik Samorządu Uczniowskiego – Julia Galas, kl.1aP
Po przedstawieniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego został omówiony plan pracy, który Samorząd ma zrealizować w trakcie roku szkolnego 2019/2020. Po zapoznaniu się z rocznym planem, Dyrektor Małgorzata Górniak wygłosiła krótki apel do zgromadzonych uczniów. Po zakończeniu spotkania Zarząd Samorządu Uczniowskiego udzielił odpowiedzi na pytania gospodarzy klas i rozpatrzył kwestie dotyczące spraw bieżących.
Nowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiemu życzymy samych sukcesów oraz owocnej współpracy z Dyrekcją szkoły.
Samorząd Uczniowski
Opiekunowie SU: p. Agata Naborczyk, p. Magdalena Bartnicka-Łętowska

Fot. p.Małgorzata Tomaszewska

Log in