Samorząd uczniowski

Wyjście Samorządu Uczniowskiego do Centrum Aktywności Społecznej na spotkanie informacyjne dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta Białystok

Dnia 12.06.2019r. o godzinie 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej na ul.Świętego Rocha 3 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta Białystok, w którym udział wzięli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – przewodniczący SU Dawid Chazbijewicz, zastępca przewodniczącego SU Julia Kiersnowska oraz opiekun SU – p. Agata Naborczyk.
Na spotkaniu zostały przedstawione i omówione nowe zasady wyboru oraz działalności Młodzieżowej Rady Miasta. Na samym początku mieliśmy możliwość dowiedzieć się informacji ogólnych dotyczących istoty Młodzieżowej Rady Miasta Białystok. Następnie mówcy zdefiniowali czym jest Młodzieżowa Rada Miasta oraz przedstawili swój statut. Statut Młodzieżowej Rady Miasta składał się z 5 głównych rozdziałów, które zostały dogłębnie omówione przez retorów. Należą do nich – wymagania podczas rekrutacji; zadania i cele wraz z zakresem działań; sposoby wyboru członków; obowiązki i kompetencje członków oraz organy Młodzieżowej Rady Miasta. Na samym końcu uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań celem rozwiania wszelkich wątpliwości oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Spotkanie dostarczyło nam wielu cennych informacji. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się czym jest Młodzieżowa Rada Miasta, jakie są jej cele i zakres działalności oraz na czym polegają nowe zasady wyboru do Młodzieżowej Rady Miasta Białystok.
Opiekun SU – p. Agata Naborczyk

Log in