Nauczyciele i katedry

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku nawiązało współpracę z Firmą Transition Technologies S.A

2 grudnia 2016r Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i Urszula Wnuszyńska - szefowa białostockiego biura Transition Technologies podpisały porozumienie o współpracy. Prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu programowania i promowanie rozwiązań IT wśród młodzieży to tylko niektóre założenia współpracy, które zawarło III Liceum z Transition Technologies, polską firmą informatyczną.
W spotkaniu wzięło udział wiele osobistości:
  • Pani Urszula Wnuszyńska - szefowa białostockiego biura Transition Technologies
  • Pan Tomasz Buczek - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Białegostoku
  • Pani dr hab. Dorota Mozyrska - Prodziekan ds. Promocji i Współpracy – Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
  • Pan dr Tadeusz Mosiek - Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Sylwia Żylińska-Awruk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

9 grudnia 2013 r. między III LO a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy, podpisany przez prof. dr. hab. Jacka Niklińskiego Rektora UMB i mgr Małgorzatę Górniak Dyrektora III LO.

Obraz2

Uniwersytet w Białymstoku

5 lutego 2015 r. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Leonard Etel oraz dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku mgr Małgorzata Górniak podpisali list intencyjny w sprawie współpracy.

Obraz1

Politechnika Białostocka

24.02.2014 r. została zawarta umowa pomiędzy: Politechniką Białostocką, reprezentowaną przez Rektora Politechniki Białostockiej, prof. dr. hab. inż. Lecha Dzienisa a III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, mgr Małgorzatę Górniak.

Obraz3

 

Log in