Dyrekcja

Rozkład zajęć

Rozkład zajęć (25)

Plan klasy 3i

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00 J.obcy-1/5 #j3A     J.obcy-3/5 #j3C J.obcy-4/5 #j3D
2 9:10- 9:55 chemia Os 370 wf-2/2 #EFI s1 wf-1/2 UJ s2 matematyka SM 13 matematyka SM 13
3 10:05-10:50 chemia Os 370 matematyka SM 13 chemia-1/2 Bs 367
chemia-2/2 Os 370
matematyka SM 13 matematyka SM 13
4 11:10-11:50 matematyka SM 11 j.polski AM 243 chemia-1/2 Os 370
chemia-2/2 Bs 367
biologia-1/2 AS 134
j.angielski-2/2 AC 376
j.angielski-1/2 AN 362
biologia-2/2 AS 15
5 12:05-12:50 j.polski AM 243 biologia AS 128 j.polski AM 243 biologia-1/2 AS 134
j.angielski-2/2 AC 376
j.angielski-1/2 AN 362
biologia-2/2 AS 15
6 13:00-13:45 biologia AS 249 religia-1/2 MH 366
religia-2/2 #RCI 247
j.polski AM 243 biologia AS 246 wf-2/2 #EFI s1
7 13:40-14:25 j.angielski-1/2 AN 244
j.angielski-2/2 AC 376
godz.wych AM 243 j.łaciński-1/2 GL 139
biologia-2/2 AS 251
religia-1/2 MH 134
religia-2/2 #RCI 12
wf-2/2 #EFI s1
8 14:55-15:35 J.obcy-5/5 #j3F 13 wf-1/2 UJ s2 biologia-1/2 AS 251
j.łaciński-2/2 GL 139
   
9 15:45-16:30   wf-1/2 UJ s1 J.obcy-2/5 #j3B    
Czytaj dalej...

Plan klasy 1g

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00   j.angielski-1/2 Dr 255
j.angielski-2/2 KK 247
  informatyka-1/2 Le 250
informatyka-2/2 Ma 134
 
2 9:10- 9:55 j.polski JL 128 j.niemiecki-1/2 KL 245
j.hiszpański-2/2 Ja 244
religia-2/2 #Rag 247 kultura Rt 11 matematyka Pa 16
3 10:05-10:50 wos Ra 251 wf-1/2 Mo @
wf-2/2 #dfg s1
j.niemiecki-1/2 KL 245
j.hiszpański-2/2 Ja 244
j.niemiecki-1/2 KL 245
j.hiszpański-2/2 Ja 244
matematyka Pa 16
4 11:10-11:55 j.angielski-1/2 Dr 255
j.angielski-2/2 KK 247
j.polski JL 128 wf-1/2 Mo s2
wf-2/2 #dfg s1
e_dla_bezp Le 366 j.polski JL 128
5 12:05-12:50 historia Ra 14 geografia JK 367 przedsiębior KM 371 matematyka Pa 16 j.polski JL 128
6 13:00-13:45 wf-1/2 Mo s3
wf-2/2 #dfg s1
matematyka Pa 16 fizyka BT 364 przedsiębior KM 372 historia Ra 251
7 13:55-14:40 biologia AS 249 religia-1/2 MH 363 chemia Bs 367 j.angielski-1/2 Dr 255
j.angielski-2/2 KK 247
godz.wych AS 249
8 14:50-15:35 religia-1/2 MH 366
religia-2/2 #Rag 245
       
Czytaj dalej...

Plan klasy 2g

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00   J.obcy-3/4 #2cC matematyka Ma 13    
2 9:10- 9:55 J.obcy-1/4 #2aA J.obcy-3/4 #2cC u_hist MR 135 r_chemia-1/2 JA 372
r_chemia-2/2 Os 370
J.obcy-4/4 #2dD
3 10:05-10:50 J.obcy-1/4 #2aA j.angielski-1/2 Op 134
j.angielski-2/2 KN 18
u_hist MR 135 r_chemia-1/2 Os 370
r_chemia-2/2 JA 372
J.obcy-4/4 #2dD
4 11:10-11:50 r_biologia GK 246 r_chemia Os 370 religia-1/2 MH 363
religia-2/2 #RbG 242
r_biologia GK 246 wf-1/2 AA s1
wf-2/2 WW s2
5 12:05-12:50 matematyka Ma 371 u_hist MR 135 j.łaciński-1/2 GL 363
r_biologia-2/2 GK 246
j.angielski-1/2 Op 245
j.angielski-2/2 KN 18
r_chemia Os 370
6 13:00-13:45 j.angielski-1/2 Op 362
j.angielski-2/2 KN 18
j.polski FK 128 j.łaciński-1/2 GL 363
r_biologia-2/2 GK 246
u_hist MR 135 r_biologia GK 246
7 13:40-14:25 r_chemia Os 370 j.polski FK 128 J.obcy-2/4 #2bB wf-1/2 AA s2
wf-2/2 WW s1
r_biologia-1/2 GK 246
j.łaciński-2/2 Ba 15
8 14:55-15:35 wf-1/2 AA s1
wf-2/2 WW s2
matematyka Ma 135 J.obcy-2/4 #2bB j.polski FK 128 r_biologia-1/2 GK 246
j.łaciński-2/2 Ba 15
9 15:45-16:30 religia-1/2 MH 366
religia-2/2 #RbG 245
    j.polski FK 128 godz.wych Rt 11
Czytaj dalej...

Plan klasy 3g

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00 j.angielski Dr 255 j.hiszpański Ja 244 wf-1/2 WW s2 matematyka JP 12 JP mat
2 9:10- 9:55 j.hiszpański Ja 244 j.angielski Dr 255 j.polski MB 15 histo_hisz Ju 242 geografia DG 371
3 10:05-10:50 j.hiszpański Ja 244 j.angielski Dr 255 j.polski MB 15 historia Ry 11 religia MH 363
4 11:10-11:50 histo_hisz Ju 242 matematyka JP 12 geografia DG 371 geografia DG 371 liter_hisz Ju 242
5 12:05-12:50 geogr_hisz Ju 242 j.polski MB 15 geogr_hisz Ju 242 j.angielski Dr 255 liter_hisz Ju 242
6 13:00-13:45 religia MH 366 wf-1/2 WW s1
wf-2/2 #3BG s2
liter_hisz Ju 242 j.polski MB 15 historia Ry 14
7 13:40-14:25 matematyka JP 12 wf-1/2 WW s1
wf-2/2 #3BG s2
historia Ry 13 wf-2/2 #3BG s3  
8 14:55-15:35 godz.wych JP 12 historia Ry 12      
Czytaj dalej...

Plan klasy 1a

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00 informatyka-2/2 Le 134 przedsiębior KM 371 matematyka JP 12   j.polski AM 243
2 9:10- 9:55 przedsiębior KM 371 matematyka JP 12 religia-1/2 Gb 363
religia-2/2 #Rag 247
j.angielski-2/2 Dr 255 j.polski AM 243
3 10:05-10:50 wf-1/2 AA s1
wf-2/2 #1ac s3
U2_kult-1/2 Rt 11
j.łaciński-2/2 Ba 14
chemia Au 372 j.polski AM 243 wf-1/2 AA s2
wf-2/2 #1ac s1
4 11:10-11:55 matematyka JP 12 geografia MG 372 j.niemiecki-1/2 KL 245
j.hiszpański-2/2 Ja 244
j.niemiecki-1/2 KL 245
j.hiszpański-2/2 Ja 244
wos Ra 367
5 12:05-12:50 j.angielski-1/2 IW 139
j.angielski-2/2 Dr 255
godz.wych Dr 12 j.niemiecki-1/2 KL 245
j.hiszpański-2/2 Ja 244
wf-1/2 AA s3
wf-2/2 #1ac s1
historia Ra 367
6 13:00-13:45 fizyka BT 364 historia Ra 251 biologia 249 e_dla_bezp Le 366 j.angielski-1/2 IW 139
j.angielski-2/2 Dr 255
7 13:55-14:40 j.polski AM 243 j.angielski-1/2 IW 139 informatyka-1/2 Le 134   kultura Rt 11
8 14:50-15:35 religia-1/2 Gb 363
religia-2/2 #Rag 245
       
Czytaj dalej...

Plan klasy 1b

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00 wf-1/3 #1be s1
wf-2/3 #be1 s3
j.niemiecki-1/2 KL 245
informatyka-2/2 Ży 250
     
2 9:10- 9:55 wf-1/3 #1be s1
wf-2/3 #be1 s3
biologia 249 religia-1/2 ks 372
religia-2/2 #Rag 247
  matematyka EZ 251
3 10:05-10:50 godz.wych ZK 15 matematyka EZ 251 przedsiębior KM 371 przedsiębior KM 371 j.polski Bo 129
4 11:10-11:55 matematyka EZ 251 j.angielski-1/2 AN 362
j.angielski-2/2 Dr 255
chemia Au 366 wf-1/3 #1be s1
wf-2/3 #be1 s3
j.polski Bo 129
5 12:05-12:50 j.niemiecki-1/2 KL 245
j.niemiecki-2/2 BK 244
j.polski Bo 129 e_dla_bezp Le 366 historia AB 135 historia AB 364
6 13:00-13:45 informatyka-1/2 Ży 250
j.niemiecki-2/2 BK 244
geografia JK 367 j.niemiecki-1/2 KL 245
j.niemiecki-2/2 BK 244
j.angielski-1/2 AN 362
j.angielski-2/2 Dr 255
kultura Rt 11
7 13:55-14:40 j.polski Bo 129 fizyka BT 364 j.angielski-1/2 AN 362
j.angielski-2/2 Dr 255
matematyka EZ 251 wos Ra 251
8 14:50-15:35 religia-1/2 ks 246
religia-2/2 #Rag 245
       
Czytaj dalej...

Plan klasy 1c

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00 matematyka SM 11 matematyka SM 11 matematyka SM 11   fizyka BT 364
2 9:10- 9:55 kultura Rt 11 matematyka SM 11 chemia Au 367   j.angielski-1/2 AC 376
j.angielski-2/2 IW 139
3 10:05-10:50 wf-1/2 UJ s2
wf-2/2 #1ac s3
j.polski Bo 129 j.angielski-1/2 AC 376
j.angielski-2/2 IW 139
j.rosyjski-1/2 AC 376
j.rosyjski-2/2 Aw 135
wf-1/2 UJ s3
wf-2/2 #1ac s1
4 11:10-11:55 e_dla_bezp Le 366 j.rosyjski-1/2 AC 376
j.rosyjski-2/2 Aw 251
j.polski Bo 129 biologia 249 geografia JK 372
5 12:05-12:50 godz.wych JK 372 j.rosyjski-1/2 AC 376
j.rosyjski-2/2 Aw 251
j.polski Bo 129 wf-1/2 UJ s2
wf-2/2 #1ac s1
j.polski Bo 129
6 13:00-13:45 historia AB 13 j.angielski-1/2 AC 376 informatyka-1/2 Ży 250
informatyka-2/2 Le 134
religia-1/2 MH 134
religia-2/2 #Rcd 242
religia-1/2 MH 366
religia-2/2 #Rcd 244
7 13:55-14:40 j.angielski-2/2 IW 139   historia AB 14 przedsiębior KM 371 wos Ry 14
8 14:50-15:35       przedsiębior KM 371  
Czytaj dalej...

Plan klasy 1d

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00 j.angielski-2/2 AN 362 j.polski JL 128 chemia Au 367   j.niemiecki-1/2 KL 245
j.niemiecki-2/2 Ze 11
2 9:10- 9:55 biologia 249 j.polski JL 128 matematyka Pa 16 informatyka-1/2 Ma 250
informatyka-2/2 Le 134
j.niemiecki-1/2 KL 245
j.niemiecki-2/2 Ze 11
3 10:05-10:50 e_dla_bezp Le 366 wf-1/2 WW s2
wf-2/2 #dfg s1
matematyka Pa 16 j.polski JL 128 j.polski JL 128
4 11:10-11:50 przedsiębior KM 371 j.niemiecki-1/2 KL 245
j.niemiecki-2/2 Ze 13
wf-1/2 WW @
wf-2/2 #dfg s1
j.angielski-1/2 IW 139
j.angielski-2/2 AN 362
kultura Rt 11
5 12:05-12:50 matematyka Pa 16 j.angielski-1/2 IW 139
j.angielski-2/2 AN 362
geografia DG 371 przedsiębior KM 372 matematyka Pa 16
6 13:00-13:45 wf-1/2 WW s2
wf-2/2 #dfg s1
fizyka BT 364 historia AB 12 religia-1/2 Gb 363
religia-2/2 #Rcd 242
religia-1/2 Gb 363
religia-2/2 #Rcd 244
7 13:40-14:25   wos Ry 12 godz.wych JL 128   j.angielski-1/2 IW 139
8 14:55-15:35   historia AB 13      
Czytaj dalej...

Plan klasy 1e

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:15- 9:00 wf-1/3 #1be s1
wf-2/3 #be1 s3
wf-3/3 UJ s2
matematyka JP 12 j.polski KS 246 j.polski KS 11 informatyka-1/2 Ma 134
2 9:10- 9:55 wf-1/3 #1be s1
wf-2/3 #be1 s3
wf-3/3 UJ s2
j.angielski-1/2 Op 134
j.angielski-2/2 KN 18
j.polski KS 246 j.niemiecki-1/2 KL 245
j.rosyjski-2/2 Aw 139
godz.wych 249
3 10:05-10:50 przedsiębior KM 371 j.niemiecki-1/2 KL 245
j.rosyjski-2/2 Aw 135
matematyka JP 12 fizyka BT 364 historia AB 364
4 11:10-11:55 geografia JK 372 religia-1/2 Gb 363
religia-2/2 #Ref 367
przedsiębior KM 372 wf-1/3 #1be s1
wf-2/3 #be1 s3
wf-3/3 UJ s2
j.niemiecki-1/2 KL 245
j.rosyjski-2/2 Aw 135
5 12:05-12:50 e_dla_bezp Le 366 biologia 249 historia AB 12 matematyka JP 12 religia-1/2 Gb 363
religia-2/2 #Ref 244
6 13:00-13:45 chemia Os 370 j.polski KS 11 wos Ry 13 j.angielski-1/2 Op 245
j.angielski-2/2 KN 18
matematyka JP 12
7 13:55-14:40 j.angielski-1/2 Op 362
j.angielski-2/2 KN 18
kultura Rt 11   informatyka-2/2 Le 250  
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in