Dyrekcja

Warsztaty biologiczno-chemiczne i technologiczne w WSMwB

28 kwietnia 2022r. klasa 3 fPpod opieką pani Izabelli Kondraciuk brała udział w warsztatach biologiczno-chemicznych i technologicznych w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. Podczas warsztatów uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia związane m.in.: z izolacją DNA z owoców oraz wykonywali hydrożel z ekstraktu roślinnego.
I. Kondraciuk

Log in