Z biegiem Niemna

Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo

7-8 października 2017 roku podsumowaliśmy projekt „Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo” którego autorem było Stowarzyszenie Edukacji Fontis et Futura a sfinansowało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Naszą szkołę reprezentowały Marcelina Kopeć, Weronika Śniecińska, Kamila Wysocka z klasy IIa oraz Zuzanna Kietlińska z klasy III f pod opieką pani Joanny Radziwońskiej.
Projekt przebiegał w trzech etapach, w czasie wakacji w Białymstoku odbyły się następujące warsztaty: Dolina Niemna w polskiej i światowej literaturze i sztuce (dr Barbara Olech); Współczesne relacje polsko-białoruskie(prof. Wojciech Śleszyński); Dziedzictwo Doliny Niemna (dr Krystyna Śmietało). Podczas wizyty w Radiu Białystok uczestniczyliśmy w warsztatach reportażu, w zakresie konstruowania wywiadu.
Kolejny etap to objazd naukowy pod kierunkiem historyków z obu państw, podczas którego wzieliśmy udział w cyklu warsztatów historycznych i etnograficznych mających na celu zapoznanie nas z polskim, białoruskim i żydowskim dziedzictwem Doliny Niemna. Podczas tygodniowego pobytu na Białorusi odwiedziliśmy wiele miejsc ważnych dla polskiej historii i kultury: Lidę, Nowogródek, Grodno. Mieliśmy okazję zobaczyć jezioro Świteź z mickiewiczowskiej ballady, odwiedzić zamek Radziwiłłów w Mirze, sanktuarium w Trakielach a także grób Jana i Cecylii oraz mogiłę powstańców styczniowych upamiętnioną przez Elizę Orzeszkowa w powieści Nad Niemnem. Proszę jednak nie myśleć, że projekt to tylko praca! Mieliśmy też wiele atrakcji: ognisko integracyjne, spływ kajakowy po Kanale Augustowskim i rzece Niemen, rajd rowerowy w Grodnie i okazję do poznania życia naszych rówieśników z Białorusi.
W ostatnią sobotę i niedzielę ponownie spotkaliśmy się z młodzieżą z Białorusi. Wspólnie odwiedziliśmy białoruskie Radio Racja, uczestniczyliśmy w promocji książki Historia Białorusinów Podlasia, zwiedziliśmy monastyr i Muzeum Ikon w Supraślu, gdzie największą frajdę sprawiły nam warsztaty pisania ikon. Niedziela to był czas przedstawienia rezultatów naszej pracy, czyli przygotowanych przez nas pocztówek, plakatów, prezentacji historycznych zaproszonym gościom! Projekt był niezwykle wartościowy, pozwolił nam dotknąć historii, spotkać niezwykłych ludzi i mamy nadzieję, że będzie kontynuowany!
koordynator szkolny: Joanna Radziwońska

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in