Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych

Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”

4 grudnia 2017 r. uczniowie kl. I b wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”. Warsztaty „Poczucie sprawczości obywatelskiej” przeprowadziły: Monika Szymańska (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku) oraz Milena Król (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku).
Katarzyna Maciejuk

Czytaj dalej...

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”

27 listopada 2017 r. uczniowie kl. I b po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”. Warsztaty „Mowa nienawiści w Internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży” przeprowadziły studentki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Angelika Ossowska i Aleksandra Kamiejsza.
Katarzyna Maciejuk


Czytaj dalej...

Projekt „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych” – spotkanie trzecie

22 listopada 2017 r. uczniowie kl. I b już po raz trzeci wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”. Warsztaty „Zagrożenia i zgłaszanie nielegalnych treści w Internecie” prowadziły: Aleksandra Bączyk (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) oraz Sylwia Zapałko (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku).
Katarzyna Maciejuk


Czytaj dalej...

Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych

Uczniowie kl. I b uczestniczą w programie „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”, który dofinansowany jest ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. W naszej szkole realizowany jest w terminie od 6. 11. 2017 – 8.12. 2017 roku. Koordynatorami programu są: Stowarzyszenie Schola Humana, Interdyscyplinarna komisja Naukowa do spraw Przemocy i Dyskryminacji, działająca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
Cele programu:
- rozwijanie przez uczniów umiejętności społecznych, zwłaszcza budowania poczucia wspólnoty na poziomie lokalnym,
- zdobywanie przez uczniów wiedzy na temat praw człowieka / praw dziecka oraz ich respektowania,
- zdobywanie wiedzy na temat aktualnych problemów społecznych oraz możliwości ich rozwiązywania.
Uczniowie uczestniczą w cyklu 10 godzin zajęć prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych pięć dwuosobowych zespołów studentów z Wydziałów: Prawa oraz Pedagogiki i Psychologii. Tematyka warsztatów dotyczy czynników ryzyka i czynników chroniących, zwłaszcza w kontekście katalogu praw człowieka / praw dziecka (uwzględniającym prawa: osobiste, polityczne, socjalne, ekonomiczne oraz kulturalne). Szczególny nacisk jest kładziony na operacjonalizację katalogu praw, ich respektowania, z uwzględnieniem potencjałów środowiska lokalnego oraz działań na rzecz ich poszanowania.
Koordynatorzy szkolni: B. Kalinowska, K. Maciejuk
Czytaj dalej...

Projekt „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych” – spotkanie drugie

16 listopada 2017 r. uczniowie kl. I b po raz drugi wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”. Warsztaty „Prawa dziecka do wolności od wszelkich form przemocy” przeprowadziły: Jolanta Jarmocewicz (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku) oraz Natalia Kiełbaszewska (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku).
Katarzyna Maciejuk

fot. K. Maciejuk
Czytaj dalej...

Projekt „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych” - spotkanie pierwsze

6 listopada 2017 r. uczniowie kl. I b rozpoczęli udział w projekcie „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”. Pierwsze zajęcia z cyklu zostały przeprowadzone przez Izabelę Lewicką - studentkę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Paulinę Szymczyk - studentkę wydziału Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku. Temat zajęć: „Regulacje prawne i instytucje praw dziecka”
Katarzyna Maciejuk

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in