Roboty EduBoty

Wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

12 maja 2022 r. klasa IIIa uczestniczyła w wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. ZUOK Białystok to jedna z pierwszych w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów w energię elektryczną i cieplną. Podczas zwiedzania uczniowie mogli poznać zasady funkcjonowania spalarni włącznie z obejrzeniem:
- sterowni, z której kontrolowane są wszystkie parametry pracy zakładu,
- bunkra na odpady
- kotła, w którym spalane są odpady.
W zakładzie są stosowane nowoczesne rozwiązania proekologiczne.
Opiekun: Monika Czuba

Log in