Robot Tryton

Tryton – robot pobierający próbki wody

Naszym nowym projektem realizowanym od września 2017 do czerwca 2018 r. jest robot, którego zadaniem będzie ułatwienie człowiekowi pracy przy pobieraniu próbek wody z akwenów. Tryton będzie robotem wodno-lądowym dzięki czemu dotrze na miejsce poboru bez udziału człowieka.
Próbki mogą posłużyć do badania:
 • ilości oraz składu gatunkowego fitoplanktonu w zbiornikach wodnych;
 • koncentracji chlorofilu w wodzie;
 • pH wody – odczynu roztworu, o którym decyduje nasycenie wody dwutlenkiem węgla;
 • Występowania azotanów, azotynów, fosforanów i żelaza VI;
 • twardości wody (rozpuszczone w wodzie sole wapnia i magnezu)
 • Zawartości tlenu i określonych związków chemicznych.
 • Właściwości fizycznych takich jak: mętność, barwa, zapach, temperatura;
Robot będzie zbudowany na wzór katamaranu, co zapewni mu właściwą stabilizację w trakcie operacji wodno -lądowych. Kamera umożliwi bieżącą kontrolę warunków w najbliższym otoczeniu robota oraz poprawność wykonywania sekwencji poboru próbek; Urządzenie zostanie wyekwipowane w moduł GPS umożliwiający automatyczną nawigację do współrzędnych punktu poboru wyznaczonego na podstawie mapy batymetrycznej. Do utrzymania pozycji poboru posłuży dryfkotwa. Dzięki niej robot ustawi się w linii wiatru, co zmniejszy jego dryf. Urządzenie zostanie wyposażone w czujniki zanurzenia, które pozwolą automatycznie unosić płetwę sterową. Moduł komunikacyjny umożliwi awaryjne przejęcie kontroli nad robotem oraz zdalne sterowanie. Robot będzie zaopatrzony w mechanizm opuszczający oraz wciągający za pomocą linki próbnik -batometr.
Postęp prac nad projektem można na śledzić na blogu zespołu (klasa 2 b: Paulina Konopko, Emilia Kulikowska, Patrycja Wasilewska, Karolina Zapisek): https://pepikroboteam.wordpress.com/blog/
Więcej o zespole na stronie: https://pepikroboteam.wordpress.com/about/
Cele projektu:
 • Próbki wody do badań pobiera się z głębokości ponad 10 metrów. Wiąże się to z wypożyczeniem łodzi i często wynajęciem kapitana. Nasz robot ułatwi pobieranie próbek i obniży koszta z tym związane.
 • Zwiększenie umiejętności programowania i projektowania 3d.
 • Zbudowanie maszyny poruszającej się po lądzie i po wodzie.
 • Zwiększenie wiedzy z dziedziny elektroniki.
Elementy unikatowe:
 • połączenie zagadnień z robotyki z biologią i ochroną środowiska
 • strona www, animacje oraz filmy promujące projekt
 • współpraca z sanepidem
 • w planach mamy wystawienie robota w zawodach organizowanych przez uczelnie w całej Polsce
Grzegorz Nowik

Log in