Razem dla edukacji

Projekt „Razem dla edukacji”

W naszej szkole jest realizowany od września 2017 r. do grudnia 2018 r. projekt „Razem dla edukacji”, finansowany przez MEN w ramach konkursu współpraca szkół partnerskich „Rodzina Polonijna”.
Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, a Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie na Litwie; integracja środowiska uczniowskiego obu placówek; wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie nauczania historii, języka ojczystego i literatury.
W projekcie uczestniczy 16 nauczycieli oraz 36 uczniów z obu placówek. Przewidzieliśmy dwa moduły: naukowy pt. Miłosz po polsku i litewsku i kulturowy pt. Szlakami Mickiewicza, Miłosza i Piłsudskiego. W trakcie realizacji przewidziane są spotkania, warsztaty, wykłady i dyskusje skierowane do kadry nauczycielskiej oraz młodzieży licealnej. Uczniowie w czasie wizyt studyjnych zapoznają się z dziedzictwem kulturowym, dorobkiem kultury dawnej i współczesnej obu wspólnot (warsztaty, muzea, teatry, wystawy). Razem wyruszą na Szlak Mickiewicza Miłosza i Piłsudskiego (Białystok – Krasnogruda - Suwałki – Wilno - Niemenczyn) przybliżający życie i działalność wybitnych Polaków. Uczniowie będą uczestniczyć we wspólnych lekcjach (historii, języka polskiego, wos-u, geografii), opracują też gry dydaktyczne poświęcone postaciom, będącym osnową naszego projektu.
Z III LO w projekcie uczestniczą uczniowie klasy 2 a (Wiktoria Andruszkiewicz; Julia Borowska; Sylwia Buwaj; Karol Czerwiec; Martyna Godlewska; Oskar Hejn; Natalia Jakowiec; Marcelina Kopeć; Karolina Łapińska; Natalia Mielech; Sylwia Moczulska; Maja Ostaszewska; Gabriela Perkowska; Anna Piątkowska; Magda Sadowska; Zofia Sadowska; Wiktoria Stankiewicz; Kamila Wysocka)
koordynatorzy szkolni: K. Szymborska, J. Radziwońska
Czytaj dalej...

Wizyta gości z polskiego gimnazjum na Litwie - projekt Razem dla Edukacji!

W dniach 8-10 grudnia 2017 roku gościliśmy w naszej szkole dyrektora Tadeusza Grygorowicza oraz nauczycieli z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego z Niemenczyna na Litwie. Wspólnie z tą szkołą realizujemy projekt Razem dla Edukacji finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podczas pierwszego dnia pobytu towarzyszyła nam pani Małgorzata Palanis - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Tego dnia pokazaliśmy gościom naszą szkołę, zapoznaliśmy z jej historią, zaprosiliśmy do obejrzenia fragmentu spektaklu Ku niepodległej w wykonaniu uczniów z Teatru Pod Wiecznie Zielonym Jaworem. Kolejnym punktem programu były lekcje pokazowe przeprowadzone przez p. Beatę Żamojdę w klasie 2d – A mnie płynąć, płynąć, płynąć. Pejzaż duchowy romantyka; przez p. Grzegorza Dąbrowskiego w klasie 3g- Zróżnicowanie narodowościowe ludności Polski, Polonia na świecie. Nauczyciele z Niemenczyna brali też udział w lekcji historii w klasie 1 a oraz warsztatach dla nauczycieli Jak ciekawie uczyć o Józefie Piłsudskim prowadzonych przez dr Waldemara Wilczewskiego z Oddziału IPN w Białymstoku. Po południu udaliśmy się na spacer i obejrzeliśmy ciekawe miejsca naszego miasta, odwiedziliśmy też Muzeum Pamięci Sybiru, o którym opowiedziała p. Anna Kietlinska. Ostatnim punktem programu była wizyta w Operze i Filharmonii Podlaskiej, gzie obejrzeliśmy operetkę Zemsta Nietoperza.
Sobota wypełniona była warsztatami poświęconymi dydaktyce nauczania języka polskiego przeprowadzonymi przez p. Marię Bartnicką – nauczyciela naszej szkoły i doradcę metodycznego z MODM-u w Białymstoku, później głos oddaliśmy dr hab. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku p. Jolancie Sztachelskiej, która wygłosiła wykład Mity Sienkiewiczowskie. Po zakończeniu części dydaktycznej zabraliśmy nauczycieli z Litwy do Supraśla, aby pokazać im Muzeum Ikon. Wieczorem był też czas na bliższe poznanie się, rozmowy, układanie planów na przyszłe spotkania.
W niedzielę pani dyrektor Małgorzata Górniak, zaprosiła uczestników projektu do Kampusu Uniwersyteckiego, który zrobił na gościach duże wrażenie. Zwiedziliśmy Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy oraz Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Naszym przewodnikiem był prof. dr hab. Andrzej Górniak- pracownik naukowy Instytutu Biologii UwB.
Były to dni spędzone bardzo intensywnie, dały nam dużo wiedzy, nowych doświadczeń, ciekawych wydarzeń. Teraz zabieramy się do pracy nad przygotowaniem programu wymiany młodzieży z naszych szkół.
Drodzy przyjaciele z Niemenczyna do zobaczenia w kwietniu!
Opracowała: Joanna Radziwońska

Fot: Małgorzata Tomaszewska
Czytaj dalej...

Z wizytą w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie!

Od września 2017 roku w naszej szkole realizujemy projekt „Razem dla Edukacji” współfinansowany przez MEN w ramach konkursu „Rodzina Polonijna”. Jego celem jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku a Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie na Litwie oraz integracja środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego obu placówek.
W ramach realizacji pierwszego etapu projektu, w dniach od 13 do 15 listopada 2017 roku ośmiu nauczycieli naszej szkoły z panią dyrektor Małgorzatą Górniak na czele odwiedziło partnerską placówkę na Litwie. Podczas pobytu w Gimnazjum im. K. Parczewskiego, w którym nauka trwa 12 lat, poznaliśmy dyrektora szkoły pana Tadeusza Grygorowicza oraz jego nauczycieli, zwiedziliśmy szkołę, dyskutowaliśmy o podstawach programowych nauczania w Polsce i na Litwie. Mieliśmy też okazję uczestniczyć w apelu z okazji Dnia Niepodległości Polski i Dnia Patrona Szkoły, odwiedzić miejsce narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Drugiego dnia zostaliśmy zaproszeni na lekcje języka polskiego i geografii oraz otwarcie wystawy fotograficznej Ryszarda Sudenisa (fotografa, nauczyciela w gimnazjum w Niemenczynie), przedstawiającej historię i współczesność Niemenczyna. A ponieważ wizyta zbiegła się z Tygodniem Języka Polskiego przyłączyliśmy się do uczniów piszących Wielkie Dyktando! Po południu odwiedziliśmy cmentarz na Rossie w Wilnie, zapaliliśmy znicze na grobie matki Józefa Piłsudskiego, gdzie pochowano też serce Marszałka. Wieczorem, w Filharmonii Narodowej w Wilnie, w towarzystwie nauczycielek z Niemenczyna wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego w ramach Międzynarodowego Konkursu Muzyki Fortepianowej.
Ostatniego dnia pożegnaliśmy się z dyrektorem gimnazjum i jego nauczycielami, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i ruszyliśmy zwiedzać Wilno „Śladami Mickiewicza i Miłosza”. A teraz czekamy na wizytę gości z Niemenczyna, żeby pokazać im naszą szkołę i miasto!
http://www.parcevskio.lt/pl/
koordynator szkolny projektu, Joanna Radziwońska

fot. Krystyna Ratasiewicz
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in