Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy

Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy

We wrześniu 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpoczął funkcjonowanie: Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy (PUM)

Głównym celem działalności PUM jest promocja nauki poprzez zachęcanie i wspomaganie uczniów ze szkół ponadpodstawowych w dążeniu do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Realizując powyższy cel PUM organizuje różne formy działalności, w których uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni całego Wydziału. Jednostki Wydziału organizują zajęcia tematyczne dedykowane dla zorganizowanych grup uczniów, w postaci warsztatów lub zajęć teoretycznych. Wybitni uczniowie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach oraz wykładach kursowych z przedmiotów podstawowych – chemiczno-biologicznych wraz ze studentami kierunków: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia. Ponadto Wydział przygotowuje tematyczne szkoły letnie organizowane w okresie wakacyjnym w formie skumulowanych zajęć teoretycznych oraz praktycznych zgodnie z zaproponowaną tematyką. W ramach swojej działalności PUM uczestniczy we wszystkich innych formach aktywizacji i integracji młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego ze środowiskiem akademickim Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W czasie wakacji (od 4 – 8 lipca 2016 r.) siedmioro uczniów naszej szkoły - Zofia Bagińska kl. II e, Marta Mościcka kl. II e, Patrycja Papielnickaja kl. II e, Gabriela Dziewulska kl. II h, Agata Karny kl. II h, Ewa Piekarska kl. II h, Kamil Zajączkowski kl. II h pod opieką p. Małgorzaty Łupińskiej uczestniczyło w ciekawych zajęciach szkoły letniej „Chemia w nauce i życiu codziennym”. Każdego dnia młodzież miała zajęcia laboratoryjne w innym zakładzie i realizowała różne tematy badawcze – między innymi: Wybrane pierwiastki i związki chemiczne w organizmach żywych i w nauce. Koloidy podstawą funkcjonowania organizmu. Woda – rozpuszczalnik chemiczny i podstawa życia na ziemi. Związki kompleksowe w funkcjonowaniu żywego organizmu oraz w diagnostyce i terapii. Związki organiczne – znaczenie biomedyczne i techniki badawcze. Chemia mleka i produktów mlecznych - wartość odżywcza. Pierwiastki toksyczne w środowisku życia. Zapewne umiejętności wyniesione z tych zajęć przydadzą się w maju podczas pisania matury na poziomie rozszerzonym z chemii i biologii, a nasi absolwenci dołączą do grona studentów UMB.

W ramach PUM uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach z biologii ze studentami I roku Farmacji . Młodzież może korzystać ze profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego oraz zgłębiać tajniki wiedzy z cytologii, fizjologii i genetyki. Uczestnicy tego projektu otrzymują indeksy PUM, w którym są potwierdzane ich osiągnięcia. Z tej formy zajęć korzystali:

- od października 2016 r. - Zuzanna Kietlińska i Sabina Wojnowska z klasy II f
- od października 2017 r. - Weronika Piotrowska i Julia Wyszkowska z klasy II e
- od października 2018 r. - Karolina Borkowska, Weronika Sokólska, Aleksandra Drożdżewicz i Kacper Kazimierczuk z klasy II e


opiekun Małgorzata Łupińska
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in