Programowanie robotów metodą PBL

Programowanie robotów LEGO innowacyjną metodą PBL(Problem-Based Learning)

W roku szk. 2017/2018 i 2018/2019 w ramach istniejącego już w naszej szkole klubu robotyki planujemy poprowadzić zajęcia z programowania robotów LEGO innowacyjną metodą PBL (Problem–Based Learning). Metodą, która tłumaczy się jako „uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów”, jest bardzo popularna na uniwersytetach w krajach skandynawskich. Jej skuteczność opiera się na motywowaniu uczniów do pogłębiania wiedzy i poszerzaniu umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w procesie rozwiązywania problemu, który imituje prawdziwe wyzwania z przyszłego życia zawodowego. Nasi uczniowie od paru lat uczą się programować roboty, biorą udział w konkursach i zawodach w tej dziedzinie), odnoszą sukcesy również w wymiarze międzynarodowym. Wprowadzając innowacyjną metodę PBL, chcemy zwiększyć ich szanse na międzynarodowym rynku pracy poprzez nauczenie ich praktycznego rozwiązywania realnych problemów informatycznych. Uczniowie w paruosobowych grupach będą diagnozować problem, dyskutować i poszukiwać jego rozwiązania, wykorzystując miniaturową maszynę wirtualną języka Java zbudowaną oryginalnie dla LEGO MIND STRORMS. Uczniowie będą wymieniać się pomysłami i doświadczeniami na forum dyskusyjnym i konsultować rozwiązania problemów z nauczycielem. Metoda PBL stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć z informatyki, które bardziej w sposób teoretyczny przygotowują uczniów do cyfrowych wyzwań.
https://1drv.ms/f/s!AjrTS2NFJZuvnmWrHMyScuzsc4ft
Jacek Cichosz

Log in