PO WER

POWER

POWER (7)

JaK radzić sobie ze stresem?

loga
Stres
to psychologiczny stan obciążenia systemu regulacji psychicznej powstający w sytuacji zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla jednostki celów, zadań, wartości. Jest on dynamiczną relacją adaptacyjną pomiędzy możliwościami jednostki, a czynnikami stresogennymi – stresorami. Stres charakteryzuje się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. W terminologii medycznej stres jest zaburzeniem homeostazy spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. Czynniki powodujące stress mogą być umysłowe, fizjologiczne, anatomiczne lub fizyczne.
To w jaki sposób stres na nas wpływa jest ściśle związane z naszym sposobem myślenia, wzorcami myślowymi, jak tłumaczymy sobie różne stresory oraz jak postrzegamy siebie. Nasze myśli wyzwalają określone emocja. Emocje przejawiają się w ciele i mają wpływ na konkretne systemy fizjologiczne. Stan naszego ciała i umysłu wywołuje określone działania i zachowanie. Nasze zachowanie zaś stymuluje pewne określone sposoby myślenia.
Korelację tych czynników możemy przedstawić za pomocą następującego rysunku:

Odczuwany przez nas stres ma wieloraki wpływ na nasze ciało, umysł oraz zachowanie. Wpływa on na następujące obszary i funkcje: SCHEMAT1

 1. Hormony. Kiedy jesteśmy zestresowani, nasze ciało wytwarza dwa podstawowe hormony – kortyzol oraz adrenalinę. Powodują one przyspieszenie akcji serca oraz wzrost ciśnienia krwi.
 2. Mięśnie. W stresie mięśnie automatycznie napinają się. Długotrwały stres może w ten sposób spowodować bóle pleców, szyi, migreny.
 3. System oddechowy. Stres sprawia, że oddychamy szybciej. W niektórych przypadków może dojść do hiperwentylacji i ataków paniki.
 4. System trawienny. Przewlekły stres i niezadowolenie często prowadzi do „podjadania”. Nadmiar jedzenia, zwłaszcza słodyczy, może prowadzić do otyłości, cukrzycy, nieżytów żołądka. Nagłe zagrożenie sprawia, że wątroba pod wpływem hormonów stresu produkuje więcej glukozy, która daje pożywkę mięśniom przygotowującym się na atak bądź ucieczkę.
 5. System rozrodczy. Stres może wywoływać u mężczyzn kłopoty z potencją, zaś u kobiet zaburzenia menstruacji.
 6. System nerwowy. Przewlekły stres może powodować migreny, zaburzenia widzenia, ataki paniki, psychozy, depresje. SCHEMAT2

Pamiętajmy jednak, że stres, jak medal, ma dwie strony. Oprócz tej negatywnej, jest również ważnym czynnikiem, który informuje nas o zagrożeniu i pomaga stawić mu czoła. Stres to mówiąc metaforycznie, pewna energia. Możemy ją spożytkować w pozytywny sposób lub przynajmniej minimalizować, jeśli tylko nauczymy się odpowiednio reagować na czynniki stresujące.
Najważniejsze w naszym podejściu do stresu jest to, by nie dawać mu dodatkowej pożywki w postaci zbędnego zamartwiania się na zapas, wymyślania możliwych negatywnych scenariuszy, nieustannego, bezproduktywnego przypominania sobie stresującej sytuacji.
Jest wiele sposobów na wzmocnienie naszego ciała i umysłu, tak by w sytuacjach stresogennych radził sobie lepiej. Najważniejsze z nich to:

 • regularny tryb życia, zwłaszcza zdrowy sen i zdrowe odżywianie się
 • uprawianie sportu, regularne spacery, czas spędzony na wolnym powietrzu.
 • relaks z osobami bliskimi i przyjaciółmi, czas spędzony na dobrej zabawie (kino, teatr, książka, gry, taniec).
 • techniki, która uczą nas, jak zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu to pozytywne wizualizacje, techniki oddechowe, joga, medytacja, modlitwa głębi, lub mindfulness.
  SCHEMAT3

Artykuł powstał dzięki uczestnictwu w szkoleniu międzynarodowym „Stress Management in Schools” , który odbył się w Lublanie (Słowenia) w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 realizowanego w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna.
Dariusz Kuźniewski

Czytaj dalej...

Szkolenia w ramach projektu "Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania"

W dniach 25-30.10.2021 odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania o numerze2019-1-PL01-KA101-064598w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna.
W kursie Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development, który odbył się we Florencji (Włochy) uczestniczyły p. Katarzyna Dral oraz p. Beata Parciak. Pozytywna edukacja kwestionuje tradycyjny paradygmat edukacyjny na całym świecie; ma na celu promowanie dobrego samopoczucia i szczęścia w holistycznej perspektywie w klasie i poza nią, zapewniając młodym ludziom wiedzę i umiejętności życiowe, aby mogli rozwijać się w ich obecnym i przyszłym życiu. To współczesne podejście edukacyjne opiera się na psychologii pozytywnej, która jest naukowym badaniem rozwoju i optymalnego funkcjonowania człowieka oraz skupia się na mocnych stronach i zaletach, które umożliwiają jednostkom, społecznościom i organizacjom odniesienie sukcesu.
Dzięki kursowi panie pozyskały wiedzę dotyczącą podstaw psychologii pozytywnej, prezentując najistotniejsze międzynarodowe teorie i odniesienia, jak i teorie i techniki pozytywnej edukacji. Podczas kursu uczestniczki zostały zapoznane z uważnością jako okazją do treningu umysłu, zwrócenia uwagi na chwile obecne, zrelaksowania się, osiągnięcia celów i podniesienia pewnego poziomu samoświadomości.
Panie zostały zaproszone do zaprojektowania osobistego projektu opartego na pozytywnej edukacji, którym będą mogły  podzielić się z kolegami po powrocie do szkoły. Na koniec, uczestniczki zostały zaangażowane w aktywny proces uczenia się, skupiający się również na osobistych doświadczeniach i autorefleksji, łącząc elementy poznawcze i emocjonalne, aby ułatwić proces uczenia się i zapewnić długotrwałe zachowanie nowej wiedzy.
Pod koniec kursu panie dowiedziały się, jak projektować programy, które łączą naukowców z rozwojem wzmacniania charakteru i dobrego samopoczucia, takich jak doświadczanie pozytywnych emocji, zaangażowanie w działania, ustanawianie znaczących praktyk i relacji.
Katarzyna Dral


Czytaj dalej...

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM - PROSTE SPOSOBY NA CODZIENNE PROBLEMY NAUCZYCIELA

Czym jest stres? Kto jest odpowiedzialny za reakcje stresowe? Czy jesteśmy na nie skazani? Tak, stres jest nieodzownym składnikiem naszej codziennej egzystencji, jednak to w jaki sposób reagujemy na czynniki stresogenne zależy w dużym stopniu od nas.  7 października 2021 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie nauczycieli języka angielskiego przeprowadzone przez p. Dariusza Kuźniewskiego, który podzielił się widzą zdobytą w trakcie szkolenia zagranicznego w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczaniao numerze2019-1-PL01-KA101-064598organizowanegow ramach projektuMiędzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnejrealizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna.
W prezentacji Radzenie sobie ze stresem znajdziecie kilka prostych technik, które pomagają zredukowań lub nawet wyeliminować zbędny stres z naszego życia.
Radzenie sobie ze stresem
Stress management

Katarzyna Dral

Czytaj dalej...

"Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach"

27 sierpnia 2021 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im.K.K. Baczyńskiego miała miejsce rada pedagogiczna, w trakcie której p. Barbara Kalinowska oraz p. Ewa Zaniewska podzieliły się wiedzą zdobytą w trakcie kursu "Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach", który odbył się w Barcelonie w czerwcu 2021 roku. Udział w kursie był możliwy dzięki projektowi „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz materiałami z kursu.
Emotional Intelligence and Mindfulness
Mindfulness&Education

Katarzyna Dral
Czytaj dalej...

Kurs w Lublanie

W dniach 8 – 14.08.2021 odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. 
W kursie ‘Stress Management in Schools’ , który odbył się w Lublanie (Słowenia) uczestniczyli pani Justyna Ostrowska i pan Dariusz Kuźniewski. Kurs dotyczył sposobów radzenia sobie ze stresem w warunkach szkolnych. W czasie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób odczytywać i rozumieć pojawiające się w umyśle emocje, a także poznali różne strategie i techniki pomocne przy oswajaniu tych emocji. Kurs poszerzał również wiedzę uczestników o inteligencji emocjonalnej. Wszystkie elementy kursu były bardzo praktycznymi narzędziami, które nauczyciel może wykorzystać do ulepszenia swego pedagogicznego warsztatu.
Katarzyna Dral
Czytaj dalej...

Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania

W dniach 14-19.06.2021 odbyły się pierwsze dwa wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W kursie ‘Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach’ , który odbył się w Barcelonie uczestniczyły pani Barbara Kalinowska i pani Ewa Zaniewska. Ten kurs był skierowany do nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się czym jest ‘mindfulness’ (uważność) , w jaki sposób może ona przynieść korzyści im samym, jak i ich uczniom. Budując solidne podstawy do własnej praktyki w trakcie kursu, uczestniczki dowiedziały się, jak uważność można kultywować w praktyce. W trakcie trwania kursu panie wice-dyrektor prowadziły dziennik swoich doświadczeń, który pozwolił im zbudować własną uważność, doświadczając jej korzyści z pierwszej ręki. Zestaw ‘praktyk Mindfulness’ , które uczestniczki poznały dzięki szkoleniu, pozwoli im wprowadzać dobre rozwiązania do własnego warszatu pracy nad sobą oraz w pracy z uczniami.
Czytaj dalej...

PO WER

ue

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białymstoku rozpoczął 31.12.2019 roku realizację projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W projekcie weźmie udział 10 nauczycieli z ZSO Nr 3 w Białymstoku, którzy wyjadą na zagraniczne kursy i szkolenia. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz jej praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym. Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności kadry edukacyjnej dla podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacji metodycznych. Udział nauczycieli w projekcie mobilności podniesie również świadomość i wiedzę nauczycieli w zakresie tematyki radzenia sobie ze stresem, a kursy innowacji metodycznych pomogą przeciwdziałać syndromowi wypalenia zawodowego oraz pozwolą na nowo czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu. Projekt będzie nowym doświadczeniem w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych i szeroko rozumianego rozwoju osobowego. Nauczyciele nabędą pewności w poruszaniu się w sferze międzynarodowej oraz zdobędą doświadczenie w obszarze organizowania mobilności dla nauczycieli. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na kreowanie dobrego wizerunku naszej szkoły - szkoły na miarę czasów, z profesjonalnie wykwalifikowaną, mobilną kadrą pedagogiczną. Realizacja projektu przyczyni się do tego, że nauczyciele staną się bardziej otwarci na nowości, chłonni wiedzy i nowych rozwiązań, będą ciągle doskonalić swoje umiejętności i modyfikować swój warsztat pracy.

Nauczyciele pragnący wziąć udział w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem zgłoszeniowym do projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Oba dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora projektu p. Katarzyny Dral. Termin rekrutacji upływa z dn. 01.02.2020r. Wyniki rekrutacji dostępne będą w sekretariacie szkoły w dn.07.02.2020r.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in