Filozoficzne forum aktywności społecznej UwB

Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku

W projekcie pt. ”Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku”, bierze udział 30 chętnych uczniów klas drugich. Zajęcia zostały przygotowane przez pracowników naukowych Katedry Filozofii i Etyki Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Pod okiem akademickiej kadry uczą się poprawnego argumentowania, krytycznego, samodzielnego myślenia, logiki i heurystyki. Zajęcia mają charakter fakultatywny i mają uatrakcyjnić podstawę programową szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z założeniem konkursu ogłoszonego przez NCBR, zwycięskie projekty służyć mają realizacji tzw. trzeciej misji uczelni wyższych – zwiększyć zaangażowanie się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach: ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym.Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i jest realizowany w okresie 14.08.2017r.-12.07.2019r. Uniwersytet uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ewa Bogusz-Durczak

Log in