Edukacja prawna młodzieży

Ostatnie spotkania w ramach projektu EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY

15 grudnia 2017 roku odbyły się już po raz ostatni spotkania w ramach prowadzonego w naszej szkole projektu EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY. Tematem spotkań, które przeprowadziła sędzia Sądu Rejonowego p. Grażyna Redos–Kryńska, były zagadnienia związane z prawem rodzinnym. Uczestniczyła w nich młodzież klas 3 a, 1 d, 3 d oraz 3 g.
Małgorzata Tomaszewska

Czytaj dalej...

EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY – zajęcia z 28.11.2017 r.

28 listopada 2017 r. w naszej szkole, już po raz trzeci, odbyły się spotkania w ramach projektu „EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY”. Tego dnia gościliśmy sędziego Sądu Rejonowego p. Artura Andrysewicza, który na spotkaniach z poszczególnymi klasami omawiał problemy związane z użytkowaniem Internetu. Młodzież miała możliwość pogłębienia swojej wiedzy, między innymi z prawa autorskiego, z odpowiedzialności za umieszczanie pewnych treści w Internecie, sposobów walki z cyberprzemocą. Uczniowie mieli mnóstwo pytań, ponieważ jest to temat bardzo obszerny i bardzo interesujący.
Małgorzata Tomaszewska

Czytaj dalej...

Edukacja prawna młodzieży

„Edukacja prawna młodzieży” to projekt realizowany od 9 do 28 listopada 2017 roku przez Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich JUSTITIA Oddział w Białymstoku, w którym uczestniczą uczniowie klasy 3 a, 3 d, 3 g.
Cele projektu:
- zdobywanie przez uczniów wiedzy na temat prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa rodzinnego oraz Internetu
- poszerzenie wiadomości z zakresu sądownictwa, pracy sędziów, rozpraw sądowych i obowiązujących przepisów prawnych.
Uczniowie uczestniczą w cyklicznych spotkaniach (12 godzin lekcyjnych) prowadzonych przez czynnych zawodowo sędziów Sądu Rejonowego (SSR).
Koordynatorzy szkolni: B. Kalinowska, M. Tomaszewska
Czytaj dalej...

Projekt „EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY”

17 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się spotkania z p. Magdaleną Beziuk-Gawęcką - sędzią Sądu Rejonowego w Białymstoku. Młodzież klasy 3 a, 3 d i 3 g miała możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu prawa karnego, co było tematem zajęć. Było to już drugie spotkanie w ramach projektu „EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY”. Pierwsze odbyło się 9 listopada 2017 r. i dotyczyło prawa pracy i prawa cywilnego, a poprowadziła je SSR Marta Kiszowara. W ramach tego projektu uczniów czekają jeszcze zajęcia z zakresu prawa rodzinnego oraz internetu.
Małgorzata Tomaszewska

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in