Konferencje

II Młodzieżowa Konferencja Naukowa - część druga

15 czerwca 2016 r. na Wydziale Biologiczno – Chemicznym UwB odbyła się druga część II Młodzieżowej Konferencji Naukowej pt. “Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Głowym celem konferencji było stworzenie forum wymiany osiągnięć naukowych najbardziej utalentowanej młodzieży województwa podlaskiego. Prezentacje zainteresowań i dokonań naukowych uczniów i studentów oraz moderowanie sesji przez wybitnych specjalistów były wspaniałym przyczynkiem do nawiązywania kontaktów z zaproszonymi naukowcami i przedsiębiorcami.
W czasie inauguracji uczestnicy zapoznali się:
  • z prezentacją potencjału naukowego i kierunków badawczych Wydziału Biol.-Chem. UwB, którą przedstawiła pani dr hab. Joanna Karpińska, prof. nzw., prodziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku,
  • osiągnięciami młodzieży podlaskich szkół ponadgimnazjalnych w olimpiadach przedmiotowych w latach 2014-2016, które przedstawiła pani Małgorzata Górniak – Dyrektor III LOhistorią przyrodniczą Puszczy Białowieskiej, przedstawioną przez pana dr Tomasz Samojlik z Instytut Biologii Ssaków PAN
W drugiej części konferencji zebrani gości wysłuchali bardzo ciekawych prezentacji uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego oraz studentów z Instytutu Biologii i Chemii. Prelegentami z naszej szkoły byli: Zofia Bagińska (kl. II e), Paweł Malinowski (kl. II e), Michał Pietrasz (kl. II e), Andrzej Rydzewski (kl. II e) oraz Marta Koreniecka ubiegłoroczna absolwentka. Wszyscy uczniowie przygotowywali się przy merytorycznym wsparciu pani Małgorzaty Łupińskiej. Na zakończenie konferencji uczestnicy zostali zaproszeni do Instytutu Chemii na chemiczną wędrówkę w czasie.
Koordynator konferencji Małgorzata Łupińska

fot. Katarzyna Maciejuk

Log in