Konferencje

II Młodzieżowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony i dziedzictwo kulturowe” - Białowieża

W dniach 6 – 8 czerwca 2016 r. w Hotelu Białowieski w Białowieży odbyła się pierwsza część II Młodzieżowej Konferencji Naukowej „Rozwój zrównoważony i dziedzictwo kulturowe”. Uczestnikami byli uczniowie klas drugich (210 osób) wraz z wychowawcami. Ideą konferencji naukowych jest tworzenie nowoczesnych płaszczyzn współpracy pomiędzy młodzieżą a naukowcami i leśnikami na rzecz promowania i upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju, wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych walorów województwa podlaskiego. Edukacja przyrodnicza kształtuje relacje pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem a przyrodą. Uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Oprócz wiedzy wynikającej z podstawy programowej potrzebne są działanie rozbudzające w młodych ludziach odpowiedzialność za otaczające środowisko. W czasie konferencji uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach tematycznych oraz zajęciach terenowych. Zwiedzili Rezerwat Pokazowy Żubrów, rezerwat ścisły w Białowieskim Parku Narodowym. Na sesji plenarnej wysłuchali wykładów na temat: turystyki w Białowieży, restytucji żubra i rozwoju zrównoważonego.
Każda klasa uczestniczyła w trzech warsztatach spośród:  
Fotografia przyrodnicza
Statystyka w ochronie przyrody
Obyczaje łowieckie
Dziedzictwo kulturowe
Ochrona lasu i gospodarka leśna
Wilk i ryś
Spacer edukacyjny z nauką oznaczania drzew
W wolnej chwili uczniowie mogli relaksować się i nabierać sił na basenie i saunie w Hotelu Białowieski oraz podziwiać piękne otoczenie hotelu.
Koordynator konferencji Małgorzata Łupińska

FOTORELACJA:
Otwarcie konferencji:
Rezerwat Pokazowy Żubrów:
Spacer edukacyjny z nauką oznaczania drzew:
Obyczaje łowieckie:
Wilk i ryś:
Statystyka w ochronie przyrody:
...:
fot. Krystyna Ratasiewicz

Log in