Konferencje

I Uczniowska Konferencja Naukowa „Biebrza i Narew 2018” - wspomnienia

Na początku czerwca wraz ze wszystkimi klasami drugimi z naszej szkoły wzięliśmy udział w I Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Biebrza i Narew 2018”. Inauguracja miała miejsce w naszej szkole, gdzie najpierw wysłuchaliśmy wykładu prof. dr hab. Piotra Banaszuka na temat moczarów, a następnie przeszliśmy do klas na dalsze wykłady z profesorami uniwersyteckimi oraz nauczycielami z naszej szkoły.
Po inauguracji nadszedł czas na wyczekiwany wyjazd. Z samego rana wyruszyliśmy ze szkoły autokarem w kierunku Drozdowa. Tam czekały na nas interesujące wykłady na temat płazów, rzek oraz przydatnych roślin. Zwiedziliśmy też piękny pałac i poznaliśmy jego historię. Następnie pojechaliśmy do Piątnicy, gdzie obejrzeliśmy od wewnątrz linię produkcyjną OSM i spróbowaliśmy pysznych serków. Po tych atrakcjach przejechaliśmy do Bartlowizny i zakwaterowaliśmy się w pensjonacie nad rzeką Biebrzą. Po pysznym obiedzie wszyscy uczestniczyliśmy w zajęciach rekreacyjnych. Braliśmy udział w spływie kajakowym, obserwowaniu ptactwa nadrzecznego oraz rajdzie rowerowym po pięknych nadbiebrzańskich terenach. Wieczorem czekały na nas interesujące wykłady z dr hab. Justyną Ostrowską na temat starzenia się organizmu oraz z dr Krzysztofem Frąckielem o życiu nadrzecznym nocą. Z obu tych wykładów wynieśliśmy nową i przede wszystkim fascynującą wiedzę. Po wykładach zmęczeni, pokąsani przez komary, ale co najważniejsze zadowoleni, wróciliśmy do pokojów…
Kolejny dzień zaczęliśmy wcześnie rano od śniadania. Wykwaterowaliśmy się z pensjonatu i pojechaliśmy do Osowca, gdzie zwiedziliśmy niezwykły obiekt – twierdzę wojskową. Pani przewodnik opowiedziała nam ciekawą historię twierdzy, ale też równie ciekawe legendy na jej temat. Mieliśmy okazję obejrzeć prawdziwą broń, mundury, mapy i budynki wojskowe.
Ostatnim celem naszej konferencji był Biebrzański Park Narodowy. Po obejrzeniu krótkiej prezentacji ruszyliśmy w teren. Wraz z przewodnikiem rozpoznawaliśmy nadrzeczne rośliny, badaliśmy pH wód rzeki oraz szukaliśmy bioindykatorów czystości tych wód. Nie zabrakło również zabaw integracyjnych i chwil odpoczynku nad rzeką. Właśnie tam zrozumieliśmy potrzebę zachowań proekologicznych oraz nauczyliśmy się szacunku do regionalnych bogactw natury, które są naszym wspólnym dobrem. Odtąd Narew i Biebrza stały nam się o wiele bliższe.
Udział w konferencji pozwolił nam nie tylko na rozszerzenie naszej wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej, ale zapewnił też wiele miłych wspomnień, które zostaną z nami na bardzo, bardzo długo.
Karolina Kananowicz kl. II d

Fotorelacja z sesji wyjazdowej I Uczniowskiej Konferencji Naukowej:


Fotorelacja z inauguracji I Uczniowskiej Konferencji Naukowej:


fot. Katarzyna Maciejuk

Czytaj dalej...

III Młodzieżowa Konferencja Naukowa „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017 w oczach naszych partnerów

III Młodzieżowa Konferencja Naukowa „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017 – część druga

W dn. 5-6 czerwca 2017 r. odbyła się sesja wyjazdowa III Młodzieżowej Konferencji Naukowej „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017. W poniedziałek miała miejsce inauguracja części suwalskiej konferencji w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach. Gościem honorowym był Profesor Andrzej Strumiłło, z którym rozmowę prowadziły Natalia Kalinowska, ucz. kl. II a oraz Weronika Obuchowska z kl. II f. Miło nam było gościć również młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Tego dnia uczniowie zwiedzili laboratoria Parku Naukowo-Technologicznego, zapoznali się z ofertą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunki: dietetyka, fizjoterapia, położnictwo), odwiedzili firmę Malow, Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz poznali historię Suwałk i rewitalizacji miasta podczas spaceru po mieście z edukatorem.
Następnego dnia uczniowie odwiedzili Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy, Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Ponadto brali udział w warsztatach: „Biegun zimna” prowadzonych przez Adama Borysiewicza, nauczyciela historii w III LO, podróżnika, warsztatach rysunkowo-graficznych – prowadzonych przez dr. Piotra Łodzińskiego z Wydziału Architektury PB, „Zielona herbata a starzenie się” prowadzonych przez dr Justynę Ostrowską, nauczyciela chemii w III LO.
Katarzyna Maciejuk, Krystyna Ratasiewicz
koordynatorzy III MKN

Czytaj dalej...

III MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA NAUKOWA „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017

Organizatorzy:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga

Data i miejsce:

Konferencja składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I: 29.05.2017 r. – sesja w Białymstoku (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, aula im. prof. Andrzeja Królikowskiego)

CZĘŚĆ II: 5.06.2017 r. – sesja w Suwałkach (Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, MALOW sp. z o. o., Muzeum Okręgowe)

6.06.2017 r. – Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Serwy, „Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Dwór Krasnogruda, Nadleśnictwo Szczebra

Opis wydarzenia

Tegoroczna III Młodzieżowa Konferencja Naukowa jest kolejną edycją wspólnego projektu edukacyjnego realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku i Fundację Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga. Realizowane konferencje stanowią innowacyjną formułę edukacji poprzez rozbudzanie pasji naukowych uczniów i wprowadzenia przyszłych studentów w problematykę ochrony i zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju. Planowana konferencja ma w efekcie wzmocnić wśród uczniów identyfikację i rozumienie dylematów współczesnego świata oraz pozwolić na odkrywanie wartości kraju i regionu.
Dwie poprzednie konferencje zostały zrealizowane w Białymstoku i w Białowieskim Parku Narodowym i osiągnęły przy pełnej aprobacie uczniów i naukowców założone rezultaty. Podczas poprzednich dwóch edycji konferencji młodzież uczestniczyła w 120 godzinach zajęć w formie wykładów, warsztatów i zajęć terenowych.
Podobnie jak w minionych latach uczniowie podczas konferencji spotkają się z kilkudziesięcioma naukowcami i ekspertami.

Promocja roku jubileuszowego:

45. rocznica (1972 r.) Światowego Dnia Środowiska 5 czerwca
45. rocznica „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego”
45. rocznica „Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO”
30. rocznica (1987 r.) opublikowania raportu Gro Harlem Brundtland „Nasza Wspólna Przyszłość”
25. rocznica (1982 r.) „Konwencji o różnorodności biologicznej”
25. rocznica „Konwencji w sprawie zmian klimatu”
rok 2017 - Rok Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim
rok 2017 – Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju

Cele konferencji:

 • zorganizowana dzięki współpracy różnorodnych środowisk i instytucji – dwóch miast: Suwałk i Białegostoku – III Młodzieżowa Konferencja Naukowa stanowi dowód, że idea „O ZACHOWANIE ŚRODOWISKOWEGO DZIEDZICTWA” łączy pokolenia oraz wzmacnia poczucie wyjątkowości regionu Polski północno-wschodniej
 • wypromowanie roku jubileuszowego
 • popularyzacja idei „Zdrowie ludzi i zdrowie ekosystemów”
 • wzmocnienie umiejętności obserwacji relacji człowiek – środowisko – gospodarka na przykładzie Suwalszczyzny
 • uzupełnienie wiedzy uczestników konferencji w zakresie walorów przyrodniczych i kulturowych Pojezierza Suwalskiego - budowanie więzi uczniów z regionem poprzez uczestnictwo w różnorodnej i atrakcyjnej edukacji praktycznej: laboratoria Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach, firma MALOW, ścieżki edukacyjne w SPK i w WPN, warsztaty w Ośrodku Pogranicze, zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Suwałkach, rewitalizacja Suwałk
 • uzupełnienie wiedzy uczestników konferencji poprzez warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziału Architektury oraz Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
 • zorientowanie na postawę proekologiczną uczestników konferencji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • poprzez cykliczność przedsięwzięcia i unikatową tematykę – wypracowujemy stałą metodę edukacji w terenie pokazując środowisku przykłady dobrej praktyki
 • zintegrowanie środowiska lokalnego przy działaniach edukacyjnych (uczelnie wyższe, instytucje, przedsiębiorstwa)
 • integracja uczniów Suwałk i Białegostoku

Koordynatorzy:

 • Krystyna Ratasiewicz
 • Katarzyna Maciejuk

Program konferencji pdf icon

Czytaj dalej...

II Młodzieżowa Konferencja Naukowa - część druga

15 czerwca 2016 r. na Wydziale Biologiczno – Chemicznym UwB odbyła się druga część II Młodzieżowej Konferencji Naukowej pt. “Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Głowym celem konferencji było stworzenie forum wymiany osiągnięć naukowych najbardziej utalentowanej młodzieży województwa podlaskiego. Prezentacje zainteresowań i dokonań naukowych uczniów i studentów oraz moderowanie sesji przez wybitnych specjalistów były wspaniałym przyczynkiem do nawiązywania kontaktów z zaproszonymi naukowcami i przedsiębiorcami.
W czasie inauguracji uczestnicy zapoznali się:
 • z prezentacją potencjału naukowego i kierunków badawczych Wydziału Biol.-Chem. UwB, którą przedstawiła pani dr hab. Joanna Karpińska, prof. nzw., prodziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku,
 • osiągnięciami młodzieży podlaskich szkół ponadgimnazjalnych w olimpiadach przedmiotowych w latach 2014-2016, które przedstawiła pani Małgorzata Górniak – Dyrektor III LOhistorią przyrodniczą Puszczy Białowieskiej, przedstawioną przez pana dr Tomasz Samojlik z Instytut Biologii Ssaków PAN
W drugiej części konferencji zebrani gości wysłuchali bardzo ciekawych prezentacji uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego oraz studentów z Instytutu Biologii i Chemii. Prelegentami z naszej szkoły byli: Zofia Bagińska (kl. II e), Paweł Malinowski (kl. II e), Michał Pietrasz (kl. II e), Andrzej Rydzewski (kl. II e) oraz Marta Koreniecka ubiegłoroczna absolwentka. Wszyscy uczniowie przygotowywali się przy merytorycznym wsparciu pani Małgorzaty Łupińskiej. Na zakończenie konferencji uczestnicy zostali zaproszeni do Instytutu Chemii na chemiczną wędrówkę w czasie.
Koordynator konferencji Małgorzata Łupińska

fot. Katarzyna Maciejuk
Czytaj dalej...

II Młodzieżowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony i dziedzictwo kulturowe” - Białowieża

W dniach 6 – 8 czerwca 2016 r. w Hotelu Białowieski w Białowieży odbyła się pierwsza część II Młodzieżowej Konferencji Naukowej „Rozwój zrównoważony i dziedzictwo kulturowe”. Uczestnikami byli uczniowie klas drugich (210 osób) wraz z wychowawcami. Ideą konferencji naukowych jest tworzenie nowoczesnych płaszczyzn współpracy pomiędzy młodzieżą a naukowcami i leśnikami na rzecz promowania i upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju, wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych walorów województwa podlaskiego. Edukacja przyrodnicza kształtuje relacje pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem a przyrodą. Uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Oprócz wiedzy wynikającej z podstawy programowej potrzebne są działanie rozbudzające w młodych ludziach odpowiedzialność za otaczające środowisko. W czasie konferencji uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach tematycznych oraz zajęciach terenowych. Zwiedzili Rezerwat Pokazowy Żubrów, rezerwat ścisły w Białowieskim Parku Narodowym. Na sesji plenarnej wysłuchali wykładów na temat: turystyki w Białowieży, restytucji żubra i rozwoju zrównoważonego.
Każda klasa uczestniczyła w trzech warsztatach spośród:  
Fotografia przyrodnicza
Statystyka w ochronie przyrody
Obyczaje łowieckie
Dziedzictwo kulturowe
Ochrona lasu i gospodarka leśna
Wilk i ryś
Spacer edukacyjny z nauką oznaczania drzew
W wolnej chwili uczniowie mogli relaksować się i nabierać sił na basenie i saunie w Hotelu Białowieski oraz podziwiać piękne otoczenie hotelu.
Koordynator konferencji Małgorzata Łupińska

FOTORELACJA:
Otwarcie konferencji:
Rezerwat Pokazowy Żubrów:
Spacer edukacyjny z nauką oznaczania drzew:
Obyczaje łowieckie:
Wilk i ryś:
Statystyka w ochronie przyrody:
...:
fot. Krystyna Ratasiewicz
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in