Akcja Pola Nadziei

Fundacja Pomóż Im prowadząca Domowe Hospicjum dla Dzieci po raz dziewiąty organizuje na Podlasiu akcję Pola Nadziei. W ramach tej akcji 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) odbyła się szkolna żonkilowa kwesta. Pozyskane fundusze zostaną przekazane podopiecznym Białostockiego Hospicjum.
Monika Czuba

Log in