Spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o judaizmie”

30 marca 2022 r. zainteresowani uczniowie III LO wraz z p. Katarzyną Maciejuk i Krystyną Ratasiewicz uczestniczyli w pierwszym z cyku wykładów „Porozmawiajmy o judaizmie” organizowanych przez Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Celem spotkań jest przekazanie podstawowych informacji na temat judaizmu. Szoszana Keller opowiadała o kuchni żydowskiej a Symcha Keller wygłosił wykład „Kiedy i jak świętują ortodoksyjni Żydzi?”
K. Maciejuk, K. Ratasiewicz

Log in