Pomagajmy...

Jesteśmy solidarni z Ukrainą...wciąż zbieramy dary dla potrzebujących. Segregujemy, liczymy, pakujemy, DZIĘKUJEMY.
Bliższych informacji udzielają:
Zespół do działań charytatywnych "Trójka pomaga" - Maryla Boćkowska oraz Samorząd szkolny - Kamil Zakrzewski


Log in