Dzień Patrona Szkoły

21 stycznia 2022 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku obchodzony był Dzień Patrona Szkoły - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Odbyło się podsumowanie Konkursu o życiu i twórczości poety, w którym brały udział wszystkie klasy pierwsze. Dyrektor III LO p. Anna Kietlińska, wicedyrektor III LO p. Magdalena Bartnicka-Łętowska i dyrektor Książnicy Podlaskiej p. Beata Zadykowicz wręczyły dyplomy i nagrody nagrodzonym uczniom.
Uczniowie kl. I a najlepiej ze wszystkich klas napisali test ze znajomości życia i twórczości K.K. Baczyńskiego i otrzymali „tydzień nietylkalności” oraz mieli możliwość zwiedzenia Książnicy Podlaskiej (czytelnia, dział zbiorów specjalnych). Zaprezentowany został im również film na temat współczesnej recepcji wierszy Baczyńskiego i jego postawy, w którym swoje stanowiska, poglądy i opinie przedstawiają prof. dr hab. Dariusz Kulesza - dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, p. Maria Bartnicka - nauczycielka j. polskiego w III LO, p. Natalia Sakowicz - absolwentka III LO i wykładowczyni
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku oraz uczniowie kl. II a III LO - Jan Czarnowicz i Jan Starosta.
Katarzyna Maciejuk

Fot. Katarzyna Maciejuk

Log in