Profile klas 2019-2020

Profile w roku szkolnym 2019-2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W roku szkolnym 2019-2020, roku szczególnym ze względu na tzw. podwójny rocznik – przygotowaliśmy jednakową ofertę profili dla klas po gimnazjum oraz dla klas po szkole podstawowej.

Absolwenci, zarówno gimnazjów, jak i szkół podstawowych będą się rekrutować do równoległych klas pierwszych i nie będą dla siebie konkurencją.

Proponujemy:

  • siedem klas pierwszych dla absolwentów gimnazjów
  • siedem klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych

Log in