Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) w związku z art. 149 ust. 6, art. 155 ust. 6, art. 165 ust. 5 i art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:

  • do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, oraz do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
  • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
  • do klasy I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
oraz

  • dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia;
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Log in